Voor spoedgevallen buiten onze openingstijden of als de praktijk is gesloten ivm vakanties kunt u terecht bij

Locatie OLVG, Oosterpark 9, Amsterdam

telefoonnummer 0900-8602 (€0,90 ct. per gesprek)
website: www.https://tandartsspoedpraktijk.nl/

Graag rekening houden met het volgende:

• Houdt uw BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen tandartspraktijk. Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen

• U dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen

• U dient de factuur direct na behandeling te betalen (bij voorkeur met PIN of creditcard)

• De kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_715186_22/)

• Er kunnen wettelijk vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, nacht-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen

• U ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk

• Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering, dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen

• Kinderen tot 18 jaar met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering

Acute spoedbehandelingen

  • Afgebroken tand of kies na een ongeluk (trauma)
  • Uitgevallen tand of kies na een ongeluk (trauma)
  • Losse tand of kies na een ongeluk (trauma)
  • Bloeding / nabloedingen na het trekken van tand of kies
  • Opgezwollen wang door ontsteking met slikklachten en koorts