Onze tarieven zijn gebaseerd op de landelijk vastgestelde tarieven van de NZa
(Nederlandse Zorgautoriteit).
Bekijk hieronder de tarievenlijst van NZa 2023:

NB:
Door verschil in gebruikte technieken en materialen is er mogelijkheid tot verschil in kosten per praktijk.

Bij Mondzorg IJdent wordt er gebruik gemaakt van factoringbedrijf Infomedics.
Voor vragen over rekeningen, betalingen of voorwaarden kunt u terecht op de website van Infomedics
https://www.infomedics.nl.

Uw zorgrekening van Infomedics | Infomedics
De bankgegevens van Infomedics staan vermeld in het rechthoekige kader onderaan de rekening.
Voor de betaling van uw rekening maakt u het verschuldigde bedrag over op
rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. Infomedics B.V..
Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk.