Onze tarieven zijn gebaseerd op de landelijk vastgestelde tarieven van de NZa
(Nederlandse Zorgautoriteit).
Bekijk hieronder de tarievenlijst van NZa 2024:

NB:
Door verschil in gebruikte technieken en materialen is er mogelijkheid tot verschil in kosten per praktijk.

Bij Mondzorg IJdent wordt er gebruik gemaakt van factoringbedrijf Infomedics.
Voor vragen over rekeningen, betalingen of voorwaarden kunt u terecht op de website van Infomedics
https://www.infomedics.nl.

Uw zorgrekening van Infomedics | Infomedics
De bankgegevens van Infomedics staan vermeld in het rechthoekige kader onderaan de rekening.
Voor de betaling van uw rekening maakt u het verschuldigde bedrag over op
rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58 t.n.v. Infomedics B.V..
Vermeld bij uw betaling altijd het betalingskenmerk.

Niet nagekomen afspraken

Afspraken dienen minimaal 48 uur van tevoren te worden afgemeld zodat wij als praktijk de tijd hebben om deze plekken weer op te vullen.
Afspraken op maandag dienen uiterlijk op de vrijdag ervoor in de ochtend te worden afgemeld.
Bij te late afmelding of niet verschijnen op de geplande afspraak gelden de volgende tarieven:

  • 1e keer niet nakomen van een afspraak bij de tandarts € 20,- (controle) of € 1,- per behandelminuut. Afspraak bij de mondhygiënist € 50,-
  • 2e keer niet nakomen van een afspraak bij de tandarts € 25,- (controle) of € 2,- per behandelminuut. Afspraak bij de mondhygiënist € 75,-
  • 3e keer of vaker niet nakomen van een afspraak; volledige kosten van de geplande behandeling bij tandarts/ mondhygiënist
  • Alle keren avond- of weekendafspraken niet nakomen bij de tandarts/ mondhygiënist; volledige kosten van geplande behandeling